A Payment Gateway must be set up before any payments will be processed.
Membership Level change

You have selected the 1 month membership level.

The price for membership is

AMD10,000.00

Membership expires after 1 Month.

Տագնապային խանգարումներ/սաթելիտային դասախոսություն
Գոտկային ցավ/սաթելիտային դասախոսություն
Առիթմիաների դասակարգումը։ Սրտային իմպուլսի առաջացման խանգարումների ԷՍԳ ցուցանիշները
Առողջապահության համակարգի ֆինանսավորման հիմնական սկզբունքները Հայաստանում
Աշխատակիցների հավաքագրում և ընտրություն
Կազմակեպական մշակույթ և գործատուի բրենդավորում։ Առանցքային կոմպոնենտությունների մոդել, կազմակերպության իդեալական աշխատակցի հմտությունների և որակների սահմանում։
COVID-19 ընթացքի կլինիկական առանձնահատկությունները համակցված պաթոլոգիաների դեպքում
Սովորույթային վիժումների հետազոտումը եվ վարումը
Սուր ապենդիցիտ
Պարբերական հիվանդություն
Թոքաբորբեր
Թիրեոտոքսիկ կարդիոմիոպաթիա
Զարկերակային Հիպերտենզիայի նորագույն բուժման մոտեցումները ըստ միջազգային ուղեցույցների
Վերջույթների բաց կոտրվածքների բուժման ընդհանուր սկքբունքներ
Հեմոդինամիկ խնդիրների վարումը խորը անհաս երեխաների մոտ
Ոսկրի վերականգնման ֆիզիոլոգիան և ոսկրանյութի փոխպատվաստում
Մաս 2․ Առաջին բժշկական օգնության հիմունքները
Վեգոսկրի կոտրվածքներ և հոդախախտեր
Ռազմադաշտային վիրաբուժություն
Ստամոքս-աղիքային համակարգի բնածին անանցանելիություն
Օստեոպորոզի կանխարգելում և ոչ դեղորայքային բուժում
Պոլիտրավմա
Նախասրտերի ֆիբրիլյացիա
Առնանդամի բնածին անոմալիաներ
Որովայնի բունոցային ելունի հիվանդություններ
Հեպատոլոգիա, հետազոտություններն ու առանձնահատկությունները
Մալաբսորբցիա
Կանացի անպտղություն
Փորկապություն, քննարկում կլինիկական դեպքերով
ԳԷՌՀ (Գաստրոէզոֆագիալ ռեֆլյուքս հիվանդություն)
Հեպատիտ Բ
Լյարդի ցիռոզ
Նեյրոպաթիկ ցավ
Գլխացավեր
Շաքարային դիաբետի ախտորոշման և բուժման ժամանակակից միտումները
Ֆիբրոմիալգիա և պոդագրա
Կնոջ վերարտադրողականություն
Ռևմատոիդ արթրիտ և օստեոարթրիտ
Քույրական գործի հիմունքներ
Անպտղություն և հղիության սքրինինգ
Օստեոպորոզ
Հեշտոցային արտադրության կարգավորում
Բնածին հիպետրոֆիկ պիլորոստենոզ
Յուվենիլ արգանդային արյունահոսություններ
Աղիների ինվագինացիա
Շոկ և կոտրվածքներ փափուկ հյուսվածքների վնասումով
Տագնապային խանգարումներ
Կոգնիտիվ խանգարումներ
Առաջին բժշկական օգնության հիմունքները տարբեր իրավիճաներում
Մաշկի չարորակ ուռուցքներ
Ստամոքսի և հաստ աղու քաղցկեղ
Երիկամների և միզապարկի չարորակ ուռուցքներ
Օրթոդոնտիկ բուժման առանձնահատկություններ
Արգանդի վզիկի և ձվարանների չարորակ ուռուցքներ
Գոտկային ցավ
Վերին ծնոտային ծոցի ախտահարումներ
Չարորակ ուռուցքների ախտորոշման ժամանակակից մոտեցումները
Թոքի քաղցկեղ
Զարկերակային հիպերտենզիայի բուժման ժամանակակից միտումները/ Սաթելիտային դասախոսություն
Լյարդի դեղորայքային ախտահարում. ԴԻԼՎ պաթոգենեզ/ Սաթելիտային դասախոսություն
Օստեոարթրիտ / Սաթելիտային դասախոսություն
Օստեոպորոզ / Սաթելիտային դասախոսություն
Նորածնի առաջնային վերակենդանացում / Սաթելիտային դասախոսություն
Օնկոգինեկոլոգիական հիվանդությունների բուժման ժամանակակից դրույթները/սաթելիտային դասախոսություն
Ներհիվանդանոցային վարակի կանխարգելում/ Սաթելիտային դասախոսություն
Կրծքագեղձի քաղցկեղ/ Սաթելիտային դասախոսություն
Քրոնիկ կոնքային ցավի համախտանիշ/ Սաթելիտային դասախոսություն
Account Information Already have an account? Log in here
LEAVE THIS BLANK
Billing Address
Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover
/
(what's this?)