A Payment Gateway must be set up before any payments will be processed.
Membership Level change

You have selected the 1 month membership level.

The price for membership is

AMD10,000.00

Membership expires after 1 Month.

Կարդիոտոնիկ դեղեր
Աղեստամոքսային համակարգի վրա ազդոզ դեղեր՝ հակախոցային դեղեր, հակապրոտեկտորներ
Հակավիրուսային դեղեր՝ մաս1․ գրիպի և հերպես զոստերի ժամանակ կիրառվող դեղեր
Աղեստամոքսային համակարգի վրա ազդող դեղեր՝փորլուծության և փորկապության ժամանակ կիրառվող
Հակասնկային դեղեր
Հակահելմինթային դեղեր
Որովայնի ճողվածքներ,ժամանակակից բուժման եղանակները
Хеликобактер пилори
Արյան համակարգի վրա ազդող դեղեր․ մաս 1, հակաագրեգանտներ և հակամակարդիչներ
Հայաստանյան առողջապահական համակարգի գործունեության իրավական կարգավորումը
Կորոնավիրուսային հիվանդության կանխարգելման միջոցառումները,անհատական պաշտպանիչ միջոցառումներ և պացիենտների խնամք
Միզամուղ դեղեր
Վիրաբուժական վարակ, թարախաբորբոքային հիվանդություններ
Գլյուկոկորտիկոստերոիդներ․ փաստեր և առասպելներ
Կատարողականի գնահատում
Բուժքույրական գործի կազմակերպումը Հայաստանում
Կլոստրիդիալ վարակ, որպես ներհիվանդանոցային հիմնական վարակ և առողջապահական խնդիր
Սուր որովայն, որովայնի վնասվածքներ
Աշխատակիցների մոտիվացիա
Կրծքով կերակրում
Պսորիատիկ արթրիտ
Ծայրամասային երակային կատետրավորում․ ժամանակակից մոտեցումներ
Արյունահոսություն մարսողական ուղիներից
Պարկինսոնիզմ և պարկինսոնի հիվանդություն
Բրոնխիալ ասթմա
Բժշկական օգնության և սպասարկման որակի կառավարման համակարգը Հայաստանում
ՎԻՏԱՄԻՆ D- ի դերն ու նշանակությունը հետքովիդյան շրջանում
Դիմածնոտային շրջանի նևրալգիա և նևրիտ
ԷՍԳ հիմունքներ
Արդյունավետ հարցազրույցների անցկացում և ադապտացում
Պոլիկիստոզ ձվարանների համախտանիշ
Հոդային համախտանիշը ռևմատոլոգի պրակտիկայում
Մարդու իմուն անբավարարության վիրուսի, հեպատիտ C և B վիրուսների փոխանցման ուղիները, վարակման հնարավորությունները,նախա- և հետկոնտակտային կանխարգելում, ախտորոշման և բուժման սկզբունքները
Գոտկային ցավ
Կնոջ կոնք
Քրոնիկ սրտային անբավարարություն
Կոգնիտիվ խանգարումներ/սաթելիտային դասախոսություն
Գլխացավ
Տագնապային խանգարումներ/սաթելիտային դասախոսություն
Գոտկային ցավ/սաթելիտային դասախոսություն
Առիթմիաների դասակարգումը։ Սրտային իմպուլսի առաջացման խանգարումների ԷՍԳ ցուցանիշները
Առողջապահության համակարգի ֆինանսավորման հիմնական սկզբունքները Հայաստանում
Աշխատակիցների հավաքագրում և ընտրություն
Կազմակերպական մշակույթ և գործատուի բրենդավորում։ Առանցքային կոմպոնենտությունների մոդել, կազմակերպության իդեալական աշխատակցի հմտությունների և որակների սահմանում։
COVID-19 ընթացքի կլինիկական առանձնահատկությունները համակցված պաթոլոգիաների դեպքում
Սովորույթային վիժումների հետազոտումը եվ վարումը
Սուր ապենդիցիտ
Պարբերական հիվանդություն
Թոքաբորբեր
Թիրեոտոքսիկ կարդիոմիոպաթիա
Զարկերակային Հիպերտենզիայի նորագույն բուժման մոտեցումները ըստ միջազգային ուղեցույցների
Վերջույթների բաց կոտրվածքների բուժման ընդհանուր սկզբունքներ
Հեմոդինամիկ խնդիրների վարումը խորը անհաս երեխաների մոտ
Ոսկրի վերականգնման ֆիզիոլոգիան և ոսկրանյութի փոխպատվաստում
Մաս 2․ Առաջին բժշկական օգնության հիմունքները
Վեգոսկրի կոտրվածքներ և հոդախախտեր
Ռազմադաշտային վիրաբուժություն
Ստամոքս-աղիքային համակարգի բնածին անանցանելիություն
Օստեոպորոզի կանխարգելում և ոչ դեղորայքային բուժում
Պոլիտրավմա
Նախասրտերի ֆիբրիլյացիա
Առնանդամի բնածին անոմալիաներ
Որովայնի բունոցային ելունի հիվանդություններ
Հեպատոլոգիա, հետազոտություններն ու առանձնահատկությունները
Մալաբսորբցիա
Կանացի անպտղություն
Փորկապություն, քննարկում կլինիկական դեպքերով
ԳԷՌՀ (Գաստրոէզոֆագիալ ռեֆլյուքս հիվանդություն)
Հեպատիտ Բ
Լյարդի ցիռոզ
Նեյրոպաթիկ ցավ
Գլխացավեր
Շաքարային դիաբետի ախտորոշման և բուժման ժամանակակից միտումները
Ֆիբրոմիալգիա և պոդագրա
Կնոջ վերարտադրողականություն
Ռևմատոիդ արթրիտ և օստեոարթրիտ
Քույրական գործի հիմունքներ
Անպտղություն և հղիության սքրինինգ
Օստեոպորոզ
Հեշտոցային արտադրության կարգավորում
Բնածին հիպետրոֆիկ պիլորոստենոզ
Յուվենիլ արգանդային արյունահոսություններ
Աղիների ինվագինացիա
Շոկ և կոտրվածքներ փափուկ հյուսվածքների վնասումով
Տագնապային խանգարումներ
Կոգնիտիվ խանգարումներ
Առաջին բժշկական օգնության հիմունքները տարբեր իրավիճաներում
Մաշկի չարորակ ուռուցքներ
Ստամոքսի և հաստ աղու քաղցկեղ
Երիկամների և միզապարկի չարորակ ուռուցքներ
Օրթոդոնտիկ բուժման առանձնահատկություններ
Արգանդի վզիկի և ձվարանների չարորակ ուռուցքներ
Գոտկային ցավ
Վերին ծնոտային ծոցի ախտահարումներ
Չարորակ ուռուցքների ախտորոշման ժամանակակից մոտեցումները
Թոքի քաղցկեղ
Զարկերակային հիպերտենզիայի բուժման ժամանակակից միտումները/ Սաթելիտային դասախոսություն
Լյարդի դեղորայքային ախտահարում. ԴԻԼՎ պաթոգենեզ/ Սաթելիտային դասախոսություն
Օստեոարթրիտ / Սաթելիտային դասախոսություն
Օստեոպորոզ / Սաթելիտային դասախոսություն
Նորածնի առաջնային վերակենդանացում / Սաթելիտային դասախոսություն
Օնկոգինեկոլոգիական հիվանդությունների բուժման ժամանակակից դրույթները/սաթելիտային դասախոսություն
Ներհիվանդանոցային վարակի կանխարգելում/ Սաթելիտային դասախոսություն
Կրծքագեղձի քաղցկեղ/ Սաթելիտային դասախոսություն
Քրոնիկ կոնքային ցավի համախտանիշ/ Սաթելիտային դասախոսություն
Account Information Already have an account? Log in here
LEAVE THIS BLANK
Billing Address
Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover
/
(what's this?)