1 month

AMD10,000.00

3 month

AMD25,000.00

12 month

AMD40,000.00

1YEAR MONTHLY

AMD3,333.00

1year monthly new

AMD5,000.00

Satelit test

Free
Number of courses105991091081080
Քրոնիկ կոնքային ցավի համախտանիշ/ Սաթելիտային դասախոսություն
Կրծքագեղձի քաղցկեղ/ Սաթելիտային դասախոսություն
Ներհիվանդանոցային վարակի կանխարգելում/ Սաթելիտային դասախոսություն
Առնանդամի բնածին անոմալիաներ
Օնկոգինեկոլոգիական հիվանդությունների բուժման ժամանակակից դրույթները/սաթելիտային դասախոսություն
Նորածնի առաջնային վերակենդանացում / Սաթելիտային դասախոսություն
Օստեոպորոզ / Սաթելիտային դասախոսություն
Օստեոարթրիտ / Սաթելիտային դասախոսություն
Լյարդի դեղորայքային ախտահարում. ԴԻԼՎ պաթոգենեզ/ Սաթելիտային դասախոսություն
Զարկերակային հիպերտենզիայի բուժման ժամանակակից միտումները/ Սաթելիտային դասախոսություն
Թոքի քաղցկեղ
Չարորակ ուռուցքների ախտորոշման ժամանակակից մոտեցումները
Արգանդի վզիկի և ձվարանների չարորակ ուռուցքներ
Վերին ծնոտային ծոցի ախտահարումներ
Գոտկային ցավ
Ստամոքսի և հաստ աղու քաղցկեղ
Օրթոդոնտիկ բուժման առանձնահատկություններ
Երիկամների և միզապարկի չարորակ ուռուցքներ
Մաշկի չարորակ ուռուցքներ
Տագնապային խանգարումներ
Առաջին բժշկական օգնության հիմունքները տարբեր իրավիճաներում
Կոգնիտիվ խանգարումներ
Բնածին հիպետրոֆիկ պիլորոստենոզ
Շոկ և կոտրվածքներ փափուկ հյուսվածքների վնասումով
Աղիների ինվագինացիա
Յուվենիլ արգանդային արյունահոսություններ
Հեշտոցային արտադրության կարգավորում
Օստեոպորոզ
Անպտղություն և հղիության սքրինինգ
Քույրական գործի հիմունքներ
Մաս 2․ Առաջին բժշկական օգնության հիմունքները
Ռևմատոիդ արթրիտ և օստեոարթրիտ
Կնոջ վերարտադրողականություն
Ֆիբրոմիալգիա և պոդագրա
ԳԷՌՀ (Գաստրոէզոֆագիալ ռեֆլյուքս հիվանդություն)
Շաքարային դիաբետի ախտորոշման և բուժման ժամանակակից միտումները
Գլխացավեր
Նեյրոպաթիկ ցավ
Հեպատիտ Բ
Լյարդի ցիռոզ
Փորկապություն, քննարկում կլինիկական դեպքերով
Կանացի անպտղություն
Մալաբսորբցիա
Որովայնի բունոցային ելունի հիվանդություններ
Հեպատոլոգիա, հետազոտություններն ու առանձնահատկությունները
Նախասրտերի ֆիբրիլյացիա
Պոլիտրավմա
Օստեոպորոզի կանխարգելում և ոչ դեղորայքային բուժում
Ստամոքս-աղիքային համակարգի բնածին անանցանելիություն
Վեգոսկրի կոտրվածքներ և հոդախախտեր
Ռազմադաշտային վիրաբուժություն
Ոսկրի վերականգնման ֆիզիոլոգիան և ոսկրանյութի փոխպատվաստում
Հեմոդինամիկ խնդիրների վարումը խորը անհաս երեխաների մոտ
Վերջույթների բաց կոտրվածքների բուժման ընդհանուր սկզբունքներ
Զարկերակային Հիպերտենզիայի նորագույն բուժման մոտեցումները ըստ միջազգային ուղեցույցների
Թիրեոտոքսիկ կարդիոմիոպաթիա
Թոքաբորբեր
Պարբերական հիվանդություն
Սուր ապենդիցիտ
Սովորույթային վիժումների հետազոտումը եվ վարումը
COVID-19 ընթացքի կլինիկական առանձնահատկությունները համակցված պաթոլոգիաների դեպքում
Կազմակերպական մշակույթ և գործատուի բրենդավորում։ Առանցքային կոմպոնենտությունների մոդել, կազմակերպության իդեալական աշխատակցի հմտությունների և որակների սահմանում։
Աշխատակիցների հավաքագրում և ընտրություն
Առողջապահության համակարգի ֆինանսավորման հիմնական սկզբունքները Հայաստանում
Առիթմիաների դասակարգումը։ Սրտային իմպուլսի առաջացման խանգարումների ԷՍԳ ցուցանիշները
Գոտկային ցավ/սաթելիտային դասախոսություն
Տագնապային խանգարումներ/սաթելիտային դասախոսություն
Գլխացավ
Կոգնիտիվ խանգարումներ/սաթելիտային դասախոսություն
Քրոնիկ սրտային անբավարարություն
Կնոջ կոնք
Գոտկային ցավ
Մարդու իմուն անբավարարության վիրուսի, հեպատիտ C և B վիրուսների փոխանցման ուղիները, վարակման հնարավորությունները,նախա- և հետկոնտակտային կանխարգելում, ախտորոշման և բուժման սկզբունքները
Հոդային համախտանիշը ռևմատոլոգի պրակտիկայում
Պոլիկիստոզ ձվարանների համախտանիշ
Արդյունավետ հարցազրույցների անցկացում և ադապտացում
ԷՍԳ հիմունքներ
Դիմածնոտային շրջանի նևրալգիա և նևրիտ
ՎԻՏԱՄԻՆ D- ի դերն ու նշանակությունը հետքովիդյան շրջանում
Բժշկական օգնության և սպասարկման որակի կառավարման համակարգը Հայաստանում
Բրոնխիալ ասթմա
Պարկինսոնիզմ և պարկինսոնի հիվանդություն
Արյունահոսություն մարսողական ուղիներից
Ծայրամասային երակային կատետրավորում․ ժամանակակից մոտեցումներ
Պսորիատիկ արթրիտ
Կրծքով կերակրում
Աշխատակիցների մոտիվացիա
Սուր որովայն, որովայնի վնասվածքներ
Կլոստրիդիալ վարակ, որպես ներհիվանդանոցային հիմնական վարակ և առողջապահական խնդիր
Բուժքույրական գործի կազմակերպումը Հայաստանում
Կատարողականի գնահատում
Գլյուկոկորտիկոստերոիդներ․ փաստեր և առասպելներ
Վիրաբուժական վարակ, թարախաբորբոքային հիվանդություններ
Միզամուղ դեղեր
Կորոնավիրուսային հիվանդության կանխարգելման միջոցառումները,անհատական պաշտպանիչ միջոցառումներ և պացիենտների խնամք
Հայաստանյան առողջապահական համակարգի գործունեության իրավական կարգավորումը
Արյան համակարգի վրա ազդող դեղեր․ մաս 1, հակաագրեգանտներ և հակամակարդիչներ
Хеликобактер пилори
Որովայնի ճողվածքներ,ժամանակակից բուժման եղանակները
Հակահելմինթային դեղեր
Հակասնկային դեղեր
Աղեստամոքսային համակարգի վրա ազդող դեղեր՝փորլուծության և փորկապության ժամանակ կիրառվող
Հակավիրուսային դեղեր՝ մաս1․ գրիպի և հերպես զոստերի ժամանակ կիրառվող դեղեր
Աղեստամոքսային համակարգի վրա ազդոզ դեղեր՝ հակախոցային դեղեր, հակապրոտեկտորներ
Կարդիոտոնիկ դեղեր
Ինովացիոն պոլիպիլ՝ սիրտանոթային հիվանդությունների երկրորդային կանխարգելում․սաթելիտային դասախոսություն
Թիրոիդէկտոմիա
Հեմոլիտիկ անեմիաներ
Սթրես և անքնություն.սաթելիտային դասախոսություն
GET IT NOW GET IT NOW GET IT NOW GET IT NOW GET IT NOW GET IT NOW